Ett flödesschema är ett diagram som representerar en algoritm eller en process. Flödeschemat visar stegen i en algoritm med hjälp av rutor och deras ordning genom att ansluta dem med pilar. Denna representation illustrerar en lösning på ett givet problem. Flödesscheman används för att analysera, designa, dokumentera och hantera en process eller program inom olika områden.

Varför ska man använda sig utav flödesschema?

Ibland är det mer effektivt att visualisera något grafiskt än att beskriva det med ord och det är just det som flödesscheman gör. Flödesscheman förklarar en process tydligt genom symboler och text.

Du kanske tror att detta gäller framför allt stora organisationer men små företag kan också ha stor nytta av flödesdiagram över sina processer. Små företag behöver också vara organiserade och att standardisera sina processer är ett bra sätt att uppnå detta. Faktum är att många entreprenörsböcker om småföretagande hävdar just att att anledningen till att många småföretag inte lyckas pga bristande organisation.

Flödesschema för webbsidor

Om du aldrig har byggt en webbplats måste du fundera vad du vill lägga ut och hur du vill att besökaren ska navigera mellan sidorna innan du börjar skriva själva koden. Vid planeringen av din webbplats bör du ta följande i beaktande:

  • Syftet med webbplatsen
  • Antalet ”ursprungliga” sidor
  • Möjligheten till expansion med ytterligare sidor eller underdomäner
  • Enkel navigering för besökaren
  • Sökmotorsoptimering

Det är enklast att skapa ett flödesschema med hjälp av papper och penna. Flödesscheman för webbplatser fungerar ungefär på samma sätt som andra flödesschman. Flödesscheman för webbplatser är en grafisk representation som visar länkning mellan undersidor samt hur det är tänkt att användaren ska navigera på webbsidan. Man vill att flödet ska vara enkelt logisk och så smidig som möjligt. Man vill även att allt anslutet och pekar tillbaka till startsidan eller indexsidan.

Exempel på flödesschema för webbsidor

Vi antar att vi har ett företag som säljer prylar och vi vill skapa en webbplats med 14 undersidor för att erbjuda dessa prylar på nätet. Diagrammet nedan visar hur webbplatsen flödesschemat kan komma att inrättas. De svarta linjerna är länkar från startsidan till sidor med lägre nivå. De röda linjerna representerar hyperlänkar som går tillbaka till nästa nivå ovanför eller startsidan . Observera att inte alla sidor är länkade tillbaka till startsidan.

Flödesschema

Flödesschema