Som nämnt på startsidan visar statistik från NASA att när mindre än 5% av budgeten för ett projekt allokerades till planeringsfasen(där kravhantering ingår), överskreds den tänka slutkostnaden för projektet med mellan 40% till 170%. Däremot när 10% till 20% allokerades till planeringsfasen överskreds den planerade slutkostnaden med mindre än 30%.

Är man då involverad i mjukvaruprojekt men inte insatt i kravhantering visar kanske ovanstående statistik att det kan vara värt att läsa en kurs i kravhantering. Nedan listar vi kurser i kravhantering som annordnas av olika företag och högskolor:

Namn Annordnas av Längd Plats Gratis?
Effektiv kravhantering Informator 2 dagar Runt om i landet
Effektiv kravhantering Konsultbolag1 2 dagar Runt om i landet
Effektiv kravhantering Dataföreningen 2 dagar Stockholm
Kravhantering för IT-system NFI 2 dagar Stockholm
Kravhantering KTH 8 veckor Stockholm
Requirements Engineering Chalmers 8 veckor Göteborg
Storskalig kravhantering BTH 8 veckor Karlskrona
Utveckla användarkrav Learning tree 4 dagar Stockholm
IREB Certified Professional of Requirements
Engineering
Inceptive 3 dagar Sthlm,Göteborg